หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  สระบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  สงขลา
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 2
ระยอง  vs  พะเยา
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  ลำปาง
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
พะเยา  vs  มหาสารคาม
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 2
ระยอง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
พัทลุง  vs  สุรินทร์
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  สระบุรี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครปฐม
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
ระยอง  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  พะเยา
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่หญิง   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  พัทลุง
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่ชาย   คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  นนทบุรี
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบ 8 ทีม
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
รวม หมากล้อม  27 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table