หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

 

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  พะเยา
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  พะเยา
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 1
ระยอง  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ชาย
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 1
ระยอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 2
พะเยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13.00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่ผสม
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 1
ระยอง  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 2
สุราษฎร์ธานี  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
13:00
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Official
หมากล้อม - คู่หญิง
รวม หมากล้อม  30 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table