ตะกร้อลอดห่วง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 29
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย Q  คู่ที่ 30
เพชรบูรณ์  vs  อุทัยธานี
 รอบสอง
10:40
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 31
นครพนม  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
11:20
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 32
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:00
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ตะกร้อลอดห่วง
Print Day by Day Table