ตะกร้อลอดห่วง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 25
มหาสารคาม  vs  ตรัง
 รอบสอง
10:00
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Q  คู่ที่ 26
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:40
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
11:20
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 28
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
12:00
สพป. เขต 1
Official
ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ตะกร้อลอดห่วง
Print Day by Day Table