วอลเลย์บอลชายหาด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน หญิง   คู่ที่ 5
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง
ยุวชน ชาย   คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
สงขลา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบ RE
09.45
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 33
ระยอง  vs  ปัตตานี
 รอบ RE
09.45
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 34
นครศรีธรรมราช 2  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
10.30
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
เพชรบุรี 2  vs  พิษณุโลก
 รอบ RE
10.30
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 35
ขอนแก่น  vs  พัทลุง
 รอบ RE
11.15
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 35
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
11.15
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 36
นนทบุรี 2  vs  พะเยา 2
 รอบ RE
13.30
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 36
กำแพงเพชร  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบ RE
13.30
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
แม่ฮ่องสอน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
14.15
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 37
กาฬสินธุ์  vs  แพร่
 รอบสาม
14.15
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 38
ชัยนาท  vs  พะเยา
 รอบ RE
15.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
ปทุมธานี  vs  ชัยนาท
 รอบสาม
15.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 39
เพชรบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
15.45
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 39
สระบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบสาม
15.45
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 40
นครศรีธรรมราช  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบสาม
16.30
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสาม
16.30
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอลชายหาด
Print Day by Day Table