ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 29
กาฬสินธุ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 30
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 31
ระนอง  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 32
พัทลุง  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16.30
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table