ลีลาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II
รวม ลีลาศ  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ลีลาศ
Print Day by Day Table