ลีลาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

 

ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:00
มหาวิทยาลัยเกษตรศูนย์สุพรรณบุรี
Official
ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II
รวม ลีลาศ  11 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ลีลาศ
Print Day by Day Table