มวยปล้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 261
น่าน  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 254
สุพรรณบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 256
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.   คู่ที่ 258
อุตรดิตถ์  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 255
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 262
ขอนแก่น  vs  น่าน
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 257
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 263
อุบลราชธานี  vs  น่าน
 รอบสาม
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 264
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบสี่
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 259
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 260
อุบลราชธานี  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 265
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
 รอบห้า
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 278
สมุทรสาคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 266
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 267
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 279
กระบี่  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 268
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.   คู่ที่ 269
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 280
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบสาม
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 270
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 271
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 281
อุบลราชธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบสี่
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 272
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 273
อุบลราชธานี  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.   คู่ที่ 274
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.   คู่ที่ 275
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 276
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 277
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.   คู่ที่ 282
สมุทรสาคร  vs  ขอนแก่น
 รอบห้า
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 283
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 284
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 285
ชลบุรี  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.   คู่ที่ 286
พิษณุโลก  vs  สมุทรปราการ
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.   คู่ที่ 287
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 288
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 289
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.   คู่ที่ 290
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 291
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก. 
กระบี่  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
Official
รวม มวยปล้ำ  39 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day มวยปล้ำ
Print Day by Day Table