เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือคยัคสลาลอม - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือแคนูสลาลอม - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.36
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือคยัคสลาลอม - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.42
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือแคนูสลาลอม - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.48
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
รวม เรือพาย  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table