เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
 รอบคัดเลือก
14:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร
รวม เรือพาย  55 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table