เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09.20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09.45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09.55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
เรือคยัคสลาลอม - ชาย 
 รอบสอง
13:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือแคนูสลาลอม - หญิง 
 รอบสอง
13:08
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือคยัคสลาลอม - หญิง 
 รอบสอง
13:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือแคนูสลาลอม - ชาย 
 รอบสอง
13:21
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
รวม เรือพาย  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table