เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
11:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
12:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
12:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
12:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
12:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 รอบแก้ตัว
12:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
12:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
13:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 รอบแก้ตัว
13:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบแก้ตัว
13:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
13:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
14:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย -  แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
15:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
รวม เรือพาย  75 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table