เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 700 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลชาย
คยัค 700 เมตร หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.14
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย
แคนู 700 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.21
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09.28
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย  ชาย 700 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.42
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.49
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09.56
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 700 เมตร
กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
10.03
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 700 เมตร
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.17
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร  
รอบชิงชนะเลิศ
10.24
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10.31
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
เรือคยัคสลาลอม - ชาย 
 รอบแก้ตัว
13:10
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือแคนูสลาลอม - หญิง 
 รอบแก้ตัว
13:18
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือคยัคสลาลอม - หญิง 
 รอบแก้ตัว
13:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือแคนูสลาลอม - ชาย 
 รอบแก้ตัว
13:31
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
รวม เรือพาย  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table