เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลชาย
คยัค 700 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:37
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิงคู่
แคนู 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:44
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร บุคคลชาย
แคนู 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:51
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:58
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 700 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย  ชาย 700 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:12
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:19
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลชาย
คยัค 700 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:26
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร หญิงคู่
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:33
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย
แคนู 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:47
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 700 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:54
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย  ชาย 700 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:01
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:08
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลชาย
แคนู 700 เมตร บุคคลชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:15
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร บุคคลชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 700 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:22
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย  ชาย 700 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:29
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:36
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง
คยัค 700 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:43
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:50
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง
แคนู 700 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:57
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:04
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร    Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:11
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:18
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:25
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค ชาย 2 คน (k2) 700 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:32
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 700 เมตร
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:39
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง
แคนู 700 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:46
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:53
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร    Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:00
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:07
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:14
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 700 เมตร
คยัค 700 เมตร ชายคู่   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:21
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:28
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร    Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:35
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร   Heat 3
 รอบคัดเลือก
12:42
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค 700 เมตร บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
12:49
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
13:03
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่ 
 รอบแก้ตัว
13:17
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 700 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:24
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย  ชาย 700 เมตร
คยัค หญิง 2 คน (k2) 700 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:31
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 700 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
 รอบแก้ตัว
13:38
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย 
 รอบแก้ตัว
13:45
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลชาย
กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่ 
 รอบแก้ตัว
13:52
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร หญิงคู่
คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบแก้ตัว
13:59
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบแก้ตัว
14:13
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง
แคนู 700 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
14:20
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
14:27
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร  
 รอบแก้ตัว
14:34
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
 รอบแก้ตัว
14:41
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
แคนู 700 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
14:55
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่ 
 รอบแก้ตัว
15:02
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร ชายคู่
คยัค 700 เมตร บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
15:09
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลชาย
แคนู 700 เมตร บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
15:16
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร บุคคลชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:23
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย  ชาย 700 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค 700 เมตร บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
15:37
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลชาย
แคนู 700 เมตร บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
15:44
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - แคนู 700 เมตร บุคคลชาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:51
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย  ชาย 700 เมตร
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
15:58
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
16:05
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง
คยัค 700 เมตร ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
16:12
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
16:19
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร  
 รอบรองชนะเลิศ
16:26
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
16:33
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
16:40
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร บุคคลหญิง
คยัค 700 เมตร ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
16:47
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - คยัค 700 เมตร ชายคู่
กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
16:54
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - กรรเชียง 700 เมตร บุคคลหญิง
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร  
 รอบรองชนะเลิศ
17:01
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 700 เมตร
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
17:08
ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี จ.ระยอง
Official
เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 700 เมตร
รวม เรือพาย  71 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table