แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
16.00
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 36
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17.30
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table