แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 29
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบสอง
13.00
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 30
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14.30
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบสอง
16.00
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
17.30
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table