แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
พัทลุง  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14.30
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
นครสวรรค์  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16.00
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 20
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
17.30
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
แฮนด์บอล - ทีมชาย
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table