เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 165
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 166
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 167
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 168
ภูเก็ต  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 171
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 170
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 169
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 172
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 173
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว
รวม เทเบิลเทนนิส  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table