เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  สระบุรี
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  สกลนคร
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
สกลนคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 6
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
09.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 9
นครพนม  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09.50
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09.50
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 11
สงขลา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09.50
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 12
ลำพูน  vs  สระบุรี
 รอบแรก
09.50
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบสอง
10.15
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 14
สระบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
10.15
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 15
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10.15
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10.15
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 17
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบสอง
10.40
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 18
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10.40
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 19
สงขลา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10.40
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 20
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10.40
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 21
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11.05
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 22
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11.05
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 23
สงขลา  vs  นครพนม
 รอบสอง
11.05
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบสอง
11.05
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 25
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
11.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 26
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
11.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 28
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบสอง
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 31
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 32
พิจิตร  vs  ระนอง
 รอบสอง
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 33
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 34
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 35
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 36
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13.25
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13.50
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 38
ภูเก็ต  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
13.50
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 39
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 40
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 41
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 42
สระบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 43
สระบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
15.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 44
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 45
นครปฐม  vs  สงขลา
 รอบแรก
15.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสอง
15.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 47
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
15.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 48
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบสอง
15.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 49
สกลนคร  vs  ระนอง
 รอบสอง
15.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 50
สมุทรปราการ  vs  พิจิตร
 รอบสอง
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 51
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 52
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบสอง
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 53
ภูเก็ต  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
16.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 55
ภูเก็ต  vs  ระนอง
 รอบสอง
16.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 56
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16.45
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 57
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
16.45
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 58
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
17.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 59
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
17.15
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ชายคู่   คู่ที่ 60
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 61
นครราชสีมา  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
รวม เทเบิลเทนนิส  61 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table