เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 40
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 41
ราชบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 42
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 43
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 44
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 45
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 46
สระบุรี  vs  ระนอง
 รอบสอง
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 48
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 50
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 52
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 54
นนทบุรี  vs  ระนอง
 รอบรองชนะเลิศ
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table