เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 23
นครพนม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 24
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 25
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 26
ระนอง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 27
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 28
พิจิตร  vs  สตูล
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 29
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 30
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 32
สระบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 34
นครพนม  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 35
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 36
นครปฐม  vs  สระบุรี
 รอบแรก
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 37
สงขลา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 38
พิจิตร  vs  สกลนคร
 รอบแรก
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  19 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table