เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 มีนาคม 2559

 

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  สระบุรี
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
09.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  สตูล
 รอบแรก
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบแรก
10.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 10
สงขลา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ราชบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมชาย ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 16
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14.30
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 18
นนทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
ระนอง  vs  สกลนคร
 รอบแรก
16.00
อาคารวิทยบริการ สพล.
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  19 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table