แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน -  ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน -  ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
คู่ผสม 
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม 
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:20
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
นนทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:40
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
17:20
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
17:20
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่ 
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่ 
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table