แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน -  ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน -  ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน -  ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน -  ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
สุราษฎร์ธานี  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
ระยอง  vs  นครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
คู่ผสม 
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม 
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
ภูเก็ต  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
นนทบุรี  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่ 
ลำปาง  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่ 
สมุทรปราการ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่ 
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่ 
นครพนม  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่ 
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
รวม แบดมินตัน  28 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table