แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน ชายเดี่ยว 
แพร่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
ระยอง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครพนม  vs  สระบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
อุดรธานี  vs  ระนอง
 รอบแรก
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
ลำพูน  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
นราธิวาส  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
คู่ผสม 
นราธิวาส  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม 
นครสวรรค์  vs  ระนอง
 รอบแรก
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม 
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
15:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม
ชายเดี่ยว 
ระนอง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว 
พระนครศรีอยุธยา  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
15:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
 รอบแรก
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว 
ตรัง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว
ชายคู่ 
สระบุรี  vs  ยะลา
 รอบแรก
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่ 
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่ 
ระนอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
ชายคู่ 
เชียงราย  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ชายคู่
หญิงคู่ 
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่ 
นครสวรรค์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่ 
นนทบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
หญิงคู่ 
ราชบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
17:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - หญิงคู่
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
17:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
ตรัง  vs  นครปฐม
 รอบสอง
17:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
17:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
17:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
18:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
อุดรธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
18:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
18:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
18:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครราชสีมา  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสอง
18:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
18:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
สุราษฎร์ธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
18:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
อุบลราชธานี  vs  ระยอง
 รอบสอง
18:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
19:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
19:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
ระนอง  vs  ระยอง
 รอบสอง
19:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
ยุวชน ชายเดี่ยว 
เชียงราย  vs  นครปฐม
 รอบสอง
19:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว
รวม แบดมินตัน  44 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table