แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
ทีมชาย 
เชียงใหม่  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
ทีมชาย 
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
ทีมชาย 
ลำปาง  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
14:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบสอง
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
ทีมหญิง 
อุดรธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
ทีมหญิง 
นครพนม  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
ทีมหญิง 
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
16:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
Official
รวม แบดมินตัน  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table