เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
ขอนแก่น  vs  สงขลา
 รอบแรก
13.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
ปทุมธานี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P  คู่ที่ 25
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q  คู่ที่ 26
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R  คู่ที่ 27
ชัยนาท  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S  คู่ที่ 28
อุบลราชธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table