เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 45
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 46
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 48
พิษณุโลก  vs  พัทลุง
 รอบแรก
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 49
นครปฐม  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 50
ปทุมธานี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 51
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
15.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 52
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
15.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 20
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 21
ลำปาง  vs  ตรัง
 รอบแรก
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 23
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
18.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 24
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
18.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table