เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 42
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 41
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ทีมเดี่ยว - หญิง   คู่ที่ 44
นครสวรรค์  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - ชาย   คู่ที่ 43
นครปฐม  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
ชัยนาท  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
ลำพูน  vs  นครปฐม
 รอบแรก
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 17
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
18.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 18
นครปฐม  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
18.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table