เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 33
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 34
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 35
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 36
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 37
สงขลา  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 38
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 9
เชียงราย  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 10
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบแรก
18.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
18.00
กังสดาลย์ปาร์ค
Official
เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table