เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 มีนาคม 2559

 

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 5
ตรัง  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
12.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 8
พัทลุง  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
12.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - หญิงคู่
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
พิษณุโลก  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
13.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
14.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
ลำปาง  vs  สงขลา
 รอบแรก
15.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 15
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
16.00
โดมวิทยาลัยเทคนิค
Official
เซปักตะกร้อ - ชายคู่
รวม เซปักตะกร้อ  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table