จักรยาน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559

 

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์  - ทีมชาย (3 รอบ)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์  - ทีมชาย (3 รอบ)
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบชิงที่ 3
11:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย
รวม จักรยาน  9 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day จักรยาน
Print Day by Day Table