เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
สตูล  vs  ปราจีนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 3
เพชรบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 4
ตาก  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  มุกดาหาร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 3
อ่างทอง  vs  พัทลุง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
สตูล  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 2
อ่างทอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ตาก
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ทีมหญิง 3 คน
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table