เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย   สาย A
สมุทรสาคร 2  vs  ปราจีนบุรี
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
Shooting บุคคลชาย   สาย B
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
Shooting บุคคลหญิง   สาย C
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
Shooting บุคคลหญิง   สาย D
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
พัทลุง 2  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี 2  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ปราจีนบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
มุกดาหาร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
อ่างทอง  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
มุกดาหาร  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบรองชนะเลิศ
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลหญิง
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ระยอง  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - Shooting บุคคลชาย
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table