เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 5
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 7
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 8
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 9
ตาก  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 10
พระนครศรีอยุธยา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 11
สมุทรสาคร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
สุราษฎร์ธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 15
อุดรธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
พิจิตร  vs  ระยอง
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 17
สมุทรสาคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs  ตาก
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 20
กระบี่  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
อุดรธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 22
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
พิจิตร  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10.15
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 25
สุราษฎร์ธานี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 26
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 27
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 28
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 29
สมุทรสาคร  vs  ระยอง
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 31
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 32
กระบี่  vs  ตาก
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 33
ราชบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 34
พระนครศรีอยุธยา  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 35
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 37
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 38
อุดรธานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 41
ลำพูน  vs  ระยอง
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 43
ขอนแก่น  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 44
อุดรธานี  vs  ตาก
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 45
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 46
พระนครศรีอยุธยา  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 47
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14.45
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 49
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 50
ราชบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 51
สุราษฎร์ธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 52
สมุทรสาคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 53
ภูเก็ต  vs  ระยอง
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 55
กระบี่  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 56
ราชบุรี  vs  ตาก
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 57
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 58
พิจิตร  vs  พัทลุง
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 59
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงคู่
รวม เปตอง  50 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table