เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ลพบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
กาฬสินธุ์  vs  ระยอง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
อุดรธานี  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ร้อยเอ็ด  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
ยโสธร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  ตราด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
หนองบัวลำภู  vs  ลพบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - คู่ผสม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กาฬสินธุ์  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ชุมพร  vs  ยโสธร
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - คู่ผสม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
ยโสธร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - หญิงเดี่ยว
คู่ผสม   คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
ปั้มถาวรออยล์(โมบิล)
Official
เปตอง - คู่ผสม
รวม เปตอง  21 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table