สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559

 

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 13
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 15
ปทุมธานี  vs  จันทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table