สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม 6 แดง   คู่ที่ 1
อุบลราชธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 6 แดง
ประเภททีม 6 แดง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 6 แดง
ประเภททีม 6 แดง   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 6 แดง
ประเภททีม 6 แดง   คู่ที่ 4
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 6 แดง
ประเภททีม 6 แดง   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 6 แดง
ประเภททีม 6 แดง   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 6 แดง
รวม สนุกเกอร์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table