สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 13
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 14
จันทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 15
ปทุมธานี  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table