สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 1
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 3
สุรินทร์  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 5
จันทบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 7
สงขลา  vs  สิงห์บุรี
 รอบแรก
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 8
สระบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 10
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 11
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 12
สิงห์บุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง
รวม สนุกเกอร์  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table