สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 1
กระบี่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 4
กระบี่ 2  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 6
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 5
กระบี่  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง
รวม สนุกเกอร์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table