สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 มีนาคม 2559

 

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  สิงห์บุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 5
กระบี่  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงแรมพชร
Official
สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง
รวม สนุกเกอร์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table