รักบี้ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  น่าน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  สุรินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 2
กระบี่  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 4
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
14.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
14.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
15.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
น่าน  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
16.50
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day รักบี้ฟุตบอล
Print Day by Day Table