รักบี้ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
น่าน  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
กระบี่  vs  น่าน
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
แพร่  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
13.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
15.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ร้อยเอ็ด  vs  แพร่
 รอบแรก
15.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 12
พิษณุโลก  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
รวม รักบี้ฟุตบอล  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day รักบี้ฟุตบอล
Print Day by Day Table