รักบี้ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มุกดาหาร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
สุรินทร์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
11.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
นครนายก  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
พิษณุโลก  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
13.40
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
14.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  กระบี่
 รอบแรก
14.20
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด  vs  นครนายก
 รอบแรก
15.30
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ราชบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
15.50
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
16.10
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16.30
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 15
สุรินทร์  vs  กระบี่
 รอบแรก
16.50
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Official
รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย
รวม รักบี้ฟุตบอล  15 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day รักบี้ฟุตบอล
Print Day by Day Table