ยูโด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
สกลนคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 5
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบสอง
10:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
10:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
11:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
 รอบสอง
12:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
12:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
13:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:55
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
นครปฐม  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14.35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 19
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
14:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
14:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  มหาสารคาม
 รอบชิงที่ 3
14:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบชิงที่ 3
14:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ทีมหญิง
รวม ยูโด  22 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยูโด
Print Day by Day Table