ยูโด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
พิษณุโลก  vs  ลำปาง
 รอบแรก
10:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 7
น่าน  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
10:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 10
ลำปาง  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
เพชรบูรณ์  vs  ตรัง
 รอบสอง
10:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
 รอบสอง
10:25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
10:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 17
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 21
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 22
จันทบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:55
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
11:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 25
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 27
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 28
ตรัง  vs  สกลนคร
 รอบสอง
11:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 29
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 31
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบสอง
11:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 33
เพชรบูรณ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
11:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 34
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 37
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 38
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 39
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 41
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 54
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
13:25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 42
ลพบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
13:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 43
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 45
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
13:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 46
สมุทรปราการ  vs  น่าน
 รอบชิงที่ 3
13:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 47
พิษณุโลก  vs  ขอนแก่น
 รอบชิงที่ 3
13:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 48
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
13:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 49
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบชิงที่ 3
13:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 50
สกลนคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
13:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 51
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 52
นครปฐม  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
13:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 53
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:55
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 55
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 56
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 57
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 58
ตรัง  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
รวม ยูโด  59 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยูโด
Print Day by Day Table