ยูโด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10.10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10.10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10.10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10.20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10.25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
สกลนคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10.25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
มหาสารคาม  vs  น่าน
 รอบแรก
10.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  ตรัง
 รอบแรก
10.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10.35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10.40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบสอง
10.45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
10.50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
เพชรบูรณ์  vs  นครปฐม
 รอบสอง
11.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11.05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
สมุทรปราการ  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
11.15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
11.20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
ตรัง  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
11.40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
เพชรบูรณ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11.45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
มหาสารคาม  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
11.50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:55
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 27
ตรัง  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
13.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 29
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13.10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 32
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13.20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13.25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 34
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13.25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 35
สมุทรสาคร  vs  สกลนคร
 รอบสอง
13.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบสอง
13.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 37
ลำปาง  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13.35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 38
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13.35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 39
เพชรบูรณ์  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13.35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 40
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
13.40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 41
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13.45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
13.50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 28
มหาสารคาม  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 30
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 31
ลำปาง  vs  ตรัง
 รอบสอง
13:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 56
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13;35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 43
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 44
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 45
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
14.10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14.15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 48
ขอนแก่น  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
14.20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
15.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 50
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
15.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 51
ศรีสะเกษ  vs  มหาสารคาม
 รอบชิงที่ 3
15.10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
15.15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 53
จันทบุรี  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
15.20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 54
ขอนแก่น  vs  มหาสารคาม
 รอบชิงที่ 3
15.25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 55
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
15.30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 57
มหาสารคาม  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
15:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 58
สงขลา  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
15:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย   คู่ที่ 59
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
15:55
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
ตรัง  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 61
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 63
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
16:25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
รวม ยูโด  63 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยูโด
Print Day by Day Table