ยูโด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
เชียงราย  vs  ยะลา
 รอบแรก
10.35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
ตรัง  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 36
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 29
มหาสารคาม  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 58
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
เชียงราย  vs  น่าน
 รอบแรก
10:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
มหาสารคาม  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
สุพรรณบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
10:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
สมุทรปราการ  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
10:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
ลพบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:55
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
เพชรบูรณ์  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
11:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
สกลนคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
สกลนคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 25
ลพบุรี  vs  ยะลา
 รอบสอง
11:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบสอง
11:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  น่าน
 รอบสอง
11:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 31
ศรีสะเกษ  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 32
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 33
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 37
ลพบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
13:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 38
ยะลา  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 39
ลพบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
13:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 40
ตรัง  vs  สกลนคร
 รอบสอง
13:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 41
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
13:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 43
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 44
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
13:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 45
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
จันทบุรี  vs  ตรัง
 รอบสอง
13:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 63
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบสอง
13:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 48
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
13:35
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 49
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 50
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 51
จันทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 62
จันทบุรี  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 52
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
14:10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 53
สกลนคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 54
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 55
ขอนแก่น  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:25
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 56
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 57
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบชิงที่ 3
14:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
14:30
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 60
มหาสารคาม  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
14:40
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 61
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 64
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 65
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 66
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
14:55
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
รวม ยูโด  66 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยูโด
Print Day by Day Table